تخصصی مشاوره بگیرید برای هم اندیشی با بهتری مشاوران با ما تماس بگیرید
9099071985
مشاوره و روانشناسی خانواده هم اندیشان

اول تا دوازدهم

شرایط تغییر رشته در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم (متوسطه دوم)

دانش آموزانی که پس از انتخاب رشته در دوران دبیرستان و مدتی پس از تحصیل در رشته انتخابی، به هر دلیلی از رشته تحصیلی خود احساس نارضایتی بکنند، تصمیم به تغییر رشته می گیرند. این ادامه مطلب

دریافت مشاوره